Personeel uitzenden

Personeel uitzenden

Visum nodig of niet?
Voor een aantal gevallen van zakendoen in Nieuw-Zeeland is een werkvisum niet nodig, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het bijwonen van een conferentie of contractonderhandelingen. Wanneer een werkvisum wel nodig is, biedt Nieuw-Zeeland verschillende mogelijkheden. Er is in bijna alle gevallen wel een passend visum te vinden. Welk visum voor u of uw werknemer geschikt is hangt voornamelijk af van de duur van het werk en van het soort werk.

Werkvisum voor korte projecten - specialized knowledge workers
Als uw bedrijf personeel wilt uitzenden voor een project in Nieuw-Zeeland en het werk in principe niet langer zal duren dan 3 maanden (of bij uitzondering 6 maanden), kunt u een tijdelijk werkvisum aanvragen. Vereiste is wel dat het gaat om gespecialiseerd werk of werk dat in het nationale belang van Nieuw Zeeland is.

Werkvisum voor langere tijd - Intra-company transfers
Een werkvisum voor het uitzenden van personeel voor langere tijd is alleen mogelijk naar een Nieuw-Zeelands filiaal of zusterbedrijf van uw eigen bedrijf. Daarnaast is het visum alleen beschikbaar voor senior managers en voor personeel dat valt in de categorie specialized and proprietary knowledge workers. Dit is vaak niet zo ingewikkeld als men denkt maar u moet wel de weg kennen.

Mocht u vrijblijvend meer willen weten over wat wij voor uw bedrijf en personeel kunnen doen, neem dan contact op met ons partnerbedrijf VisaVersa.

Photo of Paul Hiltemann

Paul Hiltemann

Paul Hiltemann is een van de meest ervaren emigratieconsulenten van Nederland. Hij heeft jarenlang gewerkt als immigration officer op de Canadese Ambassade in Den Haag en heeft daarna in 1997 Emigratie Adviesbureau Hiltemann (EAH) opgericht om particulieren en bedrijven te begeleiden bij visumaanvragen, niet alleen voor Canada, maar ook voor Australiƫ en Nieuw-Zeeland. EAH werkt nauw samen met een netwerk van licensed consultants en advocaten die erkend worden door de immigratieoverheden van die landen waardoor hij ook hulp kan bieden met het regelen van visa voor vele andere landen, waaronder de Verenigde Staten, China en Taiwan.