Werkvisum

Werkvisum

Om in de Verenigde Staten te mogen werken of stage lopen heeft u in bijna alle gevallen een werkvisum nodig. Er zijn hiervoor verschillende categorieën en iedere categorie heeft andere uitgangspunten, waardoor de voorwaarden en aanvraagprocedure van ieder visum significant kunnen verschillen. Welk visum voor u het meest geschikt is, is daarom afhankelijk van uw specifieke situatie. Vanwege het hoge aantal aanmeldingen dat wij jaarlijks krijgen voor hulp bij het aanvragen van deze visums, werken wij hiervoor samen met een partnerbedrijf. Zo kunnen wij u samen op een snelle en efficiënte manier helpen aan het visum dat voor u het meest geschikt is.

De volgende werkvisums worden het meest aangevraagd:

I-visum voor Journalisten
Het I-visum is speciaal voor journalisten en werknemers van mediaorganisaties. Hieronder vallen ook freelance journalisten en werknemers van onafhankelijke productiebedrijven, als die in opdracht van een mediaorganisatie werken. Het visum wordt alleen toegekend wanneer het een opdracht betreft met educatieve of informatieve doeleinden, dus zonder commercieel karakter. Daarnaast mag u voor het werk niet betaald krijgen.

Ons partnerbedrijf adviseert regelmatig media organisaties en journalisten bij de aanvraag van een I-visum. Dit betreft aanvragen voor journalisten die voor kortere of langere tijd naar de VS gaan, maar ook grotere projecten waarbij vele mensen naar Amerika moeten voor opnames. Neem voor meer informatie contact met ons op.

O-1 visum voor mensen met een speciaal talent
Dit visum is bedoeld voor mensen die uitblinken in hun vak op het gebied van kunst, wetenschap, sport, onderwijs of business, alsmede voor bepaalde artiesten die in de televisie-, film- of muziekindustrie werken. De eisen hiervoor zijn erg streng, en er moet uitgebreid bewezen worden dat u inderdaad tot de top van uw vakgebied behoort. De aanvraag is daarom niet alleen ingewikkeld maar neemt vaak ook erg veel tijd in beslag. Ons partnerbedrijf heeft veel ervaring met dit soort visumaanvragen in uiteenlopende vakgebieden. Neem voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure van dit werkvisum contact met ons op.

P-visum voor entertainers en atleten
Dit visum is speciaal voor entertainers en atleten die voor een specifiek evenement naar de Verenigde Staten willen afreizen. Er zijn meerdere categorieën binnen dit visum, en welke voor u het meest geschikt is hangt af van uw precieze situatie. Ons partnerbedrijf heeft veel ervaring met dit soort visumaanvragen in uiteenlopende omstandigheden. Neem voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure van dit werkvisum contact met ons op.

H-1B visum voor gespecialiseerde werknemers
Voor dit visum heeft u een werkgever in de Verenigde Staten nodig om u te sponsoren. Daarnaast moet het werk dat u gaat verrichten op professioneel en vaak specialistisch niveau zijn en moet u in de meeste gevallen over een (voor het werk relevant) HBO of WO diploma beschikken. Ook zijn er specifieke eisen voor het loon dat wordt betaald. Het visum kan in eerste instantie voor 3 jaar worden aangevraagd. U mag gedurende deze tijd alleen werken voor de werkgever die u gesponsord heeft. Voor dit visum moet een aantal stappen worden doorlopen waarbij zowel u als de werkgever bewijzen dat aan alle eisen wordt voldaan.

Voor het H-1B visum is een jaarlijks quotum. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april van elk jaar. Soms is het quotum erg snel bereikt. Het kan een kwestie zijn van weken of maanden, maar het is ook wel eens gebeurd dat het quotum binnen enkele dagen al werd bereikt. Het is daarom belangrijk om er op tijd bij te zijn.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een werkvisum voor de Verenigde Staten? Neem dan contact met ons op.

Photo of Paul Hiltemann

Paul Hiltemann

Paul Hiltemann is een van de meest ervaren emigratieconsulenten van Nederland. Hij heeft jarenlang gewerkt als immigration officer op de Canadese Ambassade in Den Haag en heeft daarna in 1997 Emigratie Adviesbureau Hiltemann (EAH) opgericht om particulieren en bedrijven te begeleiden bij visumaanvragen, niet alleen voor Canada, maar ook voor Australië en Nieuw-Zeeland. EAH werkt nauw samen met een netwerk van licensed consultants en advocaten die erkend worden door de immigratieoverheden van die landen waardoor hij ook hulp kan bieden met het regelen van visa voor vele andere landen, waaronder de Verenigde Staten, China en Taiwan.